Marknadens största urval
Frakt från 19 kr

Tidigt lärande

Lärande är i sig ett väldigt enkelt ämne, det handlar trots allt om att lära. Sidan består till stor del av läroböcker för barnen för det är under de unga åren som vi lär oss som snabbast. Därför har vi tagit fram en fin samling böcker som går in och tittar på många av de olika områdena i livet, och det är naturligtvis inte begränsat enbart till de yngsta barnen. Vi har också läroböcker för unga, både om du skulle vilja bli bättre på att teckna eller om du vill lära dig grunderna i ett nytt och främmande språk. Hitta din nästa spännande resa här!
Visa mer
Filter
Filter
Boktyp
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (564)
Format
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (2.000+)
 • (2.000+)
 • (1.000+)
 • (819)
 • (346)
Visa mer
Språk
 • (3.000+)
 • (5.000+)
 • (63)
 • (1.000+)
 • (505)
 • (2.000+)
 • (387)
 • (255)
 • (202)
Visa mer
Pris
SEK
Betyg
 • (10)
 • (11)
 • (11)
 • (11)
 • (11)
Serie
 • (686)
 • (683)
 • (543)
 • (509)
 • (434)
 • (432)
 • (281)
 • (254)
 • (241)
Visa mer
Sortera efterSortera Populära
 • av Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Elisabet Waldenström, m.fl.
  489 kr.

  I Caminando 1 finns gott om frasträning, grammatiskt stöd och övningar som skapar aktivitet och engagemang. Hörövningarna är många och verklighetsnära. Eleverna har även tillgång till facit, självdiagnoser och texter översatta till svenska för att kunna komma vidare på egen hand.

 • av Katri Cronlund & Gabriella Bernerson
  515 kr.

  Mänskligt - Psykologi 1 och 2a vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själva och andra samt ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder. Boken vill väcka elevernas nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält. Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram. Ur innehållet: Psykologi 1: Människan i fokus - psykologin blir vetenskap, Människan som informationsbehandlare - kognitionspsykologi, Människan som biologisk varelse - biologisk psykologi, Människan som social varelse - socialpsykologi, Människan i harmoni - självbilder och identitet, Människan under påfrestning - stress och kriser. Psykologi 2: Psykologin i samhället, Människans olika personligheter, Människan i ständig utveckling, Människan i psykisk ohälsa, Den kulturella och mediala människan, Forskning och vetenskap inom psykologin. Boken är avsedd för studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2a på gymnasienivå.

 • av Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Elisabet Waldenström & m.fl.
  489 kr.

  Caminando 3 fungerar för ett individanpassat arbetssätt och innehåller allt eleverna behöver. Här finns gott om frasträning, grammatiskt stöd och övningar som skapar aktivitet och engagemang. Hörövningarna är många och verklighetsnära. Eleverna har även tillgång till facit, självdiagnoser och texter översatta till svenska för att kunna komma vidare på egen hand.

 • av Jeanette Berggård
  545 kr.

  Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. Genom indelningen får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en övningsbok med instuderingsfrågor, diskussionsunderlag, övningsuppgifter och facit med utförliga lösningar. I den åttonde upplagan har uppdateringar gjorts med både anpassad fakta om nya modeller och uppgifter för att beskriva hur den ökade digitaliseringen har medfört förändrade arbetssätt inom ekonomistyrning och marknadsföring. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas i YH-utbildningar och på kurser vid universitet och på högskola, men även av utbildningsföretag och vid företagsintern utbildning.

 • av Owen Davey
  145 - 209 kr.

  Did you know that an octopus has three hearts? And that they are particularly intelligent, with some being known to use tools?

 • av Per Lindberg & Göran Körner
  449 kr.

  Grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

 • av Therése Åkerberg & Christian Norefalk
  439 kr.

  Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte ifokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Boken innehåller sex kapitel:? Andraspråksinlärning i teori och praktik? Språklig variation? Den sköna litteraturen? Kommunikation och påverkan? Skriv? och nå fram med ditt budskap? Tala? och få andra att lyssnaI alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.

 • av Per Lindberg & Göran Körner
  105 kr.

  Grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

 • av Frida Persson & Malin Fredriksson
  485 kr.

  Våra små guldkorn är en välfylld resursbank av kopieringsunderlag med extrauppgifter att ge till eleverna när de t.ex. behöver en ny utmaning, repetera ett område eller är klara med en uppgift. Författarna Malin Fredriksson och Frida Persson står bakom Instagram-kontot Våra små klassrum. I den här boken har de sammanställt sina bästa tips, strukturerade efter teman och ämnen. En riktig guldgruva!

 • - 180 Words To Take Your Storytelling To The Next Level
  av Mrs Wordsmith
  209 kr.

 • av Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, m.fl.
  485 kr.

  Matematik 5000+ NA-TE är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurserna i c-spåret. Det är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller en mängd nyheter. Serien kommer att finnas anpassad till de reviderade ämnesplanerna som träder i kraft juli 2021. Prova digitala läromedel 30 dagar

 • av M. M. Eboch
  185 kr.

 • av Annika Nilsson & Lena Winqvist
  388 kr.

  Den här boken rymmer hela kursen Svenska 3. Bokens genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.Boken ger dig som elev viktiga verktyg för att klara kursen. Boken ger dig som lärare allt material du behöver för att leda dina elever genom kursen. Boken gör det helt enkelt lättare att nå målen, för såväl elever som lärare.Enkelt uppläggDet centrala innehållet är uppdelat i följande kapitel: muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, vetenskapliga texter, litteraturvetenskaplig analys och språkförändring. Varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för att konkretisera och förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära texter. Flera av textutdragen kan läsas med hjälp av lässtrategier. Lässtrategierna presenteras i sin helhet i Verktygslådan. I verktygslådan finns också checklistor och mallar som hjälper eleven i både skriftliga och muntliga arbeten - enkla att hitta och enkla att använda. Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin och varje kapitel avslutas med en slutuppgift som summerar kapitlets centrala innehåll. Varje slutuppgift kopplas till en betygsmatris som förtydligar vilka specifika kunskapskrav eleven tränar på. Några av slutuppgifterna tränar inför det nationella provet i Svenska 3.Enkel användningI Svenska 3 finns material för hela kursen samlad. Väljer du att arbeta med boken från pärm till pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella provet på vårkvisten. Vill du jobba med delar av boken hittar du enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom. Det går naturligtvis även att använda annan referenslitteratur än den som finns bifogad och ändå använda de flesta av bokens övnings- och slutuppgifter

 • - Minecraft-themed Fuse Bead Patterns
  av Beadcraft Books
  139 kr.

 • av Per Lindberg & Göran Körner
  105 kr.

  Grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

 • av Åke Viberg, Kerstin Ballardini & Sune Stjärnlöf
  369 kr.

  Bearbetad och översatt svensk grammatik på 17 olika språk. Böckerna visar steg för steg hur det svenska språket är uppbyggt.

 • av National Geographic Kids
  189 kr.

  This fun, smart guide to the human body answers kids' questions and engages them with amazing facts, photos, illustrations, and diagrams.

 • av Carl-Johan Markstedt & Sofia Löwenhielm
  525 kr.

  Svenska impulser 1 − svenska som andraspråk utgår ifrån kursplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har. Boken består av fyra gedigna block: Blocket ”Ordet är ditt” stärker elevernas muntliga kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp. I ”Berättelser omkring oss” får eleverna möta skönlitteratur som belyser allmänmänskliga teman, samt ger inblick i olika kulturer och svenska referensramar. Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur. I ”Skrivandets hantverk” får eleverna utveckla förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska sakprosatexter. Blocket innehåller grundliga genomgångar i skrivande av olika typer av texter. I ”Olika sidor av språket” får eleverna reflektera över språklig variation i talat och skrivet språk. Grammatikdelen ger kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och innehåller även praktiska övningar i grammatik. Dessutom innehåller boken temat ”Sanningar och lögner” som förbereder eleverna inför nationella provet.

 • av Bobby Owsinski
  389 kr.

 • av Jeanette Berggård
  539 kr.

 •  
  215 kr.

  An invaluable collection of poetry for use by teachers of children aged six to fourteen.

 • av Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
  468 kr.

  Matematik 5000+ Vux och Matematik 5000+ Basåret är framtagna för vuxenutbildning på gymnasial nivå och de naturvetenskapliga och tekniska basåren.

 • av Christer Lundfall & Ralf Nyström
  555 kr.

  Blueprint är ett uppskattat kursläromedel i engelska för gymnasiet och vuxenutbildningen. Blueprint version 3.0 finns för kurserna engelska 5 och 6.Böckerna innehåller allt från skönlitterära klassiker till samhällsgranskande sakprosa och populärvetenskap från olika delar av den engelskspråkiga världen. Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva – ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Inspelningarna av texter och hörövningar speglar många olika dialekter och accenter.Blueprint-serien är uppskattad för sina "Blue Pages" där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Autentiska exempel på elevtexter ger tydliga förlagor att jämföra med.

 • av Louisa Alcott
  59,12 - 169 kr.

  A timeless classic story, Louisa Alcotts Little Women is brought to life on this abridged, downloadable audiobook by Kate Harper. Meg is the eldest and on the brink of love. Then theres tomboy Jo who longs to be a writer. Sweet-natured Beth always puts others first, and finally theres Amy, the youngest and most precocious. Together they are the March sisters. Even though money is short, times are tough and their father is away at war, their infectious sense of fun sweeps everyone up in their adventures - including Laurie, the boy next door. And through sisterly squabbles, their happy times and sad ones too, the sisters discover that growing up is sometimes very hard to do.

 • - A Unique Step-by-Step Visual Guide
  av Carol Vorderman
  53,74 - 169 kr.

  A simple, visual guide to helping children understand English from Carol VordermanReduce the stress of studying English and help your child with their homework by following Help Your Kids with English, a unique visual guide that demystifies the subject for everyone.Carol Vorderman uses clear, accessible pictures, diagrams and easy-to-follow step-by-steps to cover all the important areas including punctuation, grammar, spelling, and communication skills, so you can approach even the most complex English concepts with confidence. Includes cross-references throughout to show links between language ideas and a glossary of key terms.Help Your Kids with English is the perfect guide for every frustrated parent and desperate child, who wants to understand English and put what they've learnt into practice.

 • av Julia Kregenow & Chris Ferrie
  105 kr.

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Geraldine McCaughrean
  69,89 - 165 kr.

  THE ODYSSEY retold by Geraldine McCaughrean is the epic journey of Odysseus, the hero of Ancient Greece...After ten years of war, Odysseus turns his back on Troy and sets sail for home. But his voyage takes another ten years and he must face many dangers - Polyphemus the greedy one-eyed giant, Scylla the six-headed sea monster and even the wrath of the gods themselves - before he is reunited with his wife and son.The Puffin Classics relaunch includes:A Little PrincessAlice's Adventures in WonderlandAlice's Adventures Through the Looking GlassAnne of Green GablesBlack BeautyHans Andersen's Fairy TalesHeidiJourney to the Centre of the EarthLittle WomenPeter PanTales of the Greek HeroesThe Adventures of Huckleberry FinnThe Adventures of King ArthurThe Adventures of Tom SawyerThe Call of the WildThe Jungle BookThe OdysseyThe Secret GardenThe Wind in the WillowsThe Wizard of OzTreasure Island

 • av Chris Ferrie & Cara Florance
  105 kr.

  It only takes a small spark to ignite a child's mind.

 • av Chris Ferrie & Sarah Kaiser
  105 kr.

  Help your future genius become the smartest baby in the room by introducing them to robotics with the next installment of the Baby University board book series!

 • av Why Don't We
  175 kr.

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.