Marknadens största urval
Frakt från 19 kr

Tidigt lärande

Lärande är i sig ett väldigt enkelt ämne, det handlar trots allt om att lära. Sidan består till stor del av läroböcker för barnen för det är under de unga åren som vi lär oss som snabbast. Därför har vi tagit fram en fin samling böcker som går in och tittar på många av de olika områdena i livet, och det är naturligtvis inte begränsat enbart till de yngsta barnen. Vi har också läroböcker för unga, både om du skulle vilja bli bättre på att teckna eller om du vill lära dig grunderna i ett nytt och främmande språk. Hitta din nästa spännande resa här!
Visa mer
Filter
Filter
Boktyp
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (381)
 • (9)
 • (3)
Format
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (1.000+)
 • (887)
 • (871)
 • (774)
 • (662)
Visa mer
Språk
 • (1.000+)
 • (5.000+)
 • (67)
 • (2.000+)
 • (599)
 • (3.000+)
 • (477)
 • (311)
 • (266)
Visa mer
Pris
SEK
Betyg
 • (19)
 • (21)
 • (22)
 • (22)
 • (22)
Serie
 • (673)
 • (664)
 • (541)
 • (504)
 • (430)
 • (422)
 • (280)
 • (253)
 • (249)
Visa mer
Sortera efterSortera Populära
 • av Verner Gerholm & Kerstin Olofsson
  429 kr.

  Den nya upplagan av Matematik Origo för a-spåret är en komplett serie matematikböcker för yrkesprogrammen skrivna för den reviderade ämnesplanen 2021. Serien består i varje kurs av: en Elevbok, en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Vår övertygelse är att förståelse och matematikens användbarhet skapar den nödvändiga motivation som behövs för att eleverna ska lyckas med sina matematikstudier. Varje avsnitt inleds därför med en teorigenomgång på ett lättillgängligt språk och ett antal noggrant utvalda exempel som visar matematikens relevans. För att göra det möjligt för dig som lärare att arbeta med klassen samlad kring ett matematiskt moment, innehåller varje avsnitt varierade uppgifter på tre olika nivåer. Här finns rikligt med uppgifter, både för den elev som behöver enkla ingångar och för den elev som behöver utmaningar. I varje avsnitt finns även en Starter. Det är en uppgift av öppen karaktär som bjuder in till olika lösningar och svar. Inte sällan är uppgiften konstruerad för att ge möjlighet att diskutera vanliga missuppfattningar. Varje kapitel avslutas med en mängd användbara resurser för repetition och fördjupning av det matematiska innehållet, bland annat en sammanfattning, fördjupande uppgifter och ett kapiteltest.

 • av Therése Åkerberg
  189 kr.

  Fortsätt Framåt - Övningsbok baseras på de texter och teman som tas upp i huvudboken men fokuserar främst på det centrala innehåll som handlar om ordkunskap, tempus och sats- och meningsbyggnad. Tanken med övningsboken är att den till stor del ska repetera den grammatik som eleven har mött under tidigare studier. Boken består av fyra delar vilka motsvarar kursens fyra delkurser. Övningarna till texterna följer den ordning texterna presenteras efter i huvudboken, och är sorterade per delkurs. Tanken är att börja med att läsa texten i huvudboken och sedan arbeta med övningarna.

 • av Anna Llenas
  154 kr.

  Färgmonstret vet inte riktigt vad som hänt. Hans känslor har trasslat ihop sig och nu måste han reda ut dem. Tror du att han kommer att kunna skilja på att vara glad, ledsen, arg, rädd och lugn?Internationell storsäljare som tryckts på 27 språk. Boken är nominerad till Förskolebarnens litteraturpris 2022 och har vunnit följande priser: ILA-CBC Children's Choises 2019, Little Hakka 2019, Best of the Best Golden Book 2019, Uruguay.

 • av Anna Månsson Nylund & Lisa Molin
  379 kr.

  TCRWP är ett permanent forskningsprojekt med sin bas vid Columbia University i New York. Det är ett förhållningssätt till undervisning och lärande. I grunden finns ett långsiktigt mål att man vill utbilda elever till läs- och skrivkunniga individer som tror på att göra sina röster hörda i samhället. Undervisningen i läsning och skrivning organiseras i workshopstruktur som följer samma mönster. I den här boken går författaren igenom den struktur som praktiseras inom TCRWP med konkreta och inspirerande exempel från sin egen undervisning på lågstadiet. Lisa Molin, forskare vid Göteborgs universitet, inleder boken med ett avsnitt där hon kopplar TCRWP till aktuell forskning kring läs-och skrivundervisning.

 • av Monika Helgesson & Ingela Sandberg
  489 kr.

  Alla uppdrag utgår från mål och riktlinjer i Lpfö 18 och barnen får utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och träna olika förmågor och färdigheter för att lösa problem. Boken består av fjorton kapitel med fokus på olika delar av analog programmering och datologiskt tänkande i förskolan. Boken inleds med information kring datologiskt tänkande, begreppsbank, arbetsgång och upplägg. Sedan följer de respektive kapitlen med uppdrag och utmaningar med olika karaktärer i huvudrollerna. Barnen får hjälpa Maskinen Morten att lösa problem genom att bl.a. leta buggar hos Tvättmaskinen Ture, loopa mönster hos Dammsugaren Dora, följa villkor hos Hissen Hedda och dansa maskindans i Robotgräsklipparen Rios trädgård. I materialet ingår bilder och kopieringsunderlag som också kan laddas ner digitalt. Licenstid: 365 dagar

 • av Johan Skarp, Verner Gerholm & Kerstin Olofsson
  529 kr.

  Den nya upplagan av Matematik Origo för a-spåret är en komplett serie matematikböcker för yrkesprogrammen skrivna för den reviderade ämnesplanen 2021. Serien består i varje kurs av: en Elevbok, en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Vår övertygelse är att förståelse och matematikens användbarhet skapar den nödvändiga motivation som behövs för att eleverna ska lyckas med sina matematikstudier. Varje avsnitt inleds därför med en teorigenomgång på ett lättillgängligt språk och ett antal noggrant utvalda exempel som visar matematikens relevans. För att göra det möjligt för dig som lärare att arbeta med klassen samlad kring ett matematiskt moment, innehåller varje avsnitt varierade uppgifter på tre olika nivåer. Här finns rikligt med uppgifter, både för den elev som behöver enkla ingångar och för den elev som behöver utmaningar. I varje avsnitt finns även en Starter. Det är en uppgift av öppen karaktär som bjuder in till olika lösningar och svar. Inte sällan är uppgiften konstruerad för att ge möjlighet att diskutera vanliga missuppfattningar. Varje kapitel avslutas med en mängd användbara resurser för repetition och fördjupning av det matematiska innehållet, bland annat en sammanfattning, fördjupande uppgifter och ett kapiteltest.

 • av Linnéa Almgren
  145 kr.

  Metodstöd till boken "Potträning på 3 dagar". "Eine slutar med blöja" hjälper ditt barn att förstå de grundläggande stegen i att använda potta eller toalett. Boken tar upp situationer under potträningen där ditt barn kan behöva extra stöd, t.ex. när barnet ska bajsa på pottan eller vara blöjfri på förskolan. Fungerar även fristående.

 • av Åke Viberg, Kerstin Ballardini & Sune Stjärnlöf
  359 kr.

  Den populära Målgrammatiken är en svensk grammatik som finns bearbetad och översatt till ett flertal språk. Målgrammatiken visar steg för steg hur svenska språket är uppbyggt och täcker de viktigaste reglerna när det gäller satsens byggnad, ordens böjning samt uttal och stavning. Alla grammatiska termer förklaras första gången de används. Den svenska versionen av Målgrammatiken, som är avsedd för läraren, förklarar hur versionerna på olika språk skiljer sig från varandra. Det gör det lättare att förstå bakgrunden till de svårigheter elever med olika modersmål har.DigitalböckerMålgrammatiken finns nu som digitalbok för flera språk. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion.

 • av Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
  485 kr.

  Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i matematik. I Matematik 5000+ är fokus att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg - numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen. För Vux Vux-böckerna täcker in både a-, b- och c-spåret i matematik Kurs 1 och 2 samt b- och c-spåret i kurs 3. Böckerna uppmuntrar till gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt är de inriktade mot att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. För Basåret För naturvetenskapligt och tekniskt basår finns boken Matematik 5000+ kurs 3c Basåret. Den boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret t.o.m. kurs 2 och vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c. Nyheter i serien Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

 • av Verner Gerholm & Kerstin Olofsson
  529 kr.

  Matematik Origo för yrkesprogrammen är en efterlängtad nyhet! Till varje kurs finns: 1) Elevbok 2) Lärarguide 3) Kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. I Matematik Origo 1a och 2a hittar varje elev uppgifter på just sin nivå. Här finns rikligt med uppgifter på tre nivåer. Att visa att matematik är användbart, är ett bra sätt att fånga elevernas intresse och öka deras motivation. I Matematik Origo för yrkesprogrammen är exempel och uppgifter valda för att visa matematikens relevans. För att matematiken ska bli meningsfull måste den bygga på förståelse. I texterna beskriver vi på ett lättillgängligt sätt de centrala begreppen och metoderna. Samtidigt väjer vi inte för att förklara det som eleverna kan uppfatta som svårt. Varje kapitel inleds med en aktivitet som eleverna kan göra i grupp eller i par. Det är ett bra sätt att få en bild av elevernas förkunskaper, samtidigt som de tränar begreppen på ett lekfullt sätt. På ingressuppslaget konkretiserar vi också vad eleverna ska kunna efter att de har arbetat med kapitlet. I teoritexterna har vi strävat efter att sätta matematiken i ett sammanhang.

 • av Susanna Cabander
  309 kr.

  Att lära sig bokstavsljuden är grunden i att lära sig läsa. Det är ju det vi behöver göra för att koppla ihop bokstav med språkljud och sedan få ihop det till ord. Ändå handlar de flesta ABC-böcker om att lära sig vad bokstäverna heter istället för hur deras ljud låter.I den här fiffiga ABC-boken får man höra hur bokstavsljuden låter genom att trycka på knappen till varje bokstav. Genom att hänga med och titta på bilderna får man samtidigt se hur ljuden kan se ut. Då blir det lättare att komma ihåg dem. Och vips är man ett steg närmare att kunna läsa.Idén till boken är framtagen av logopeden Susanna Cabander och bygger på forskning om läsinlärning. Den visar att barn som tidigt lär sig kopplingen mellan bokstav och språkljud får bättre förutsättningar att lära sig läsa."Ett pedagogiskt, interaktivt och lustfyllt sätt att lära sig bokstävernas ljud och därmed ta steget närmre att läsa på egen hand. Rekommenderas varmt för ca 2-6 år till såväl barnfamiljer som förskolor." (Barnensboktips.se)"Boken med tillhörande ljudmodul har ett extremt pedagogiskt upplägg och ett tydligt syfte att träna alfabetet med tillhörande bokstavsljud." (Barnboksfamiljen.se)- Nominerad till Förskolebarnens Litteraturpris 2021 -

 • av Therése Åkerberg
  485 kr.

  Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska somandraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Boken erbjuder ettflertal möjligheter att, i funktionella och meningsfulla sammanhang, muntligtsom skriftligt, utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan.Boken består av fem temakapitel och ett kapitel kallat Skafferiet. I de femtemakapitlen finns texter hämtade från verkligheten, såväl sakprosatextersom skönlitterära texter, samt uppgifter där det centrala innehållet ochkunskapskraven i respektive delkurs kombineras. I Skafferiet finns deninformation som behövs för att kunna göra uppgifterna i boken. De olikatemakapitlen, och texterna och uppgifterna däri, kan läsas och göras ivilken ordning man önskar. Detta gynnar den flexibilitet, effektivitet ochindividanpassning som ofta krävs inom vuxenutbildningen.

 • av Cattrin Hurtig
  269 kr.

  I bokens tolv kapitel får eleverna en inblick i vårdarbetet både utifrån vårdtagarnas och vårdpersonalens perspektiv. Därefter följer faktatexter om olika aspekter av arbete inom vård och omsorg: vårdetik, psykiatri, omvårdnad, vanliga sjukdomar etc. Till texterna hör läsförståelseuppgifter och ordövningar. Yrkessvenska i vård och omsorg kombinerar yrkeskompetens och svenskkunskaper och passar även för studier på distans.Tydlig kapitelstrukturKapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till målen och som med fördel kan användas som repetition.Berättelsen gör kunskapen konkretVarje kapitel består av två texter: en berättande text som berör en aspekt av arbete inom vård och omsorg samt en eller flera faktatexter som på ett teoretiskt sätt ger fakta och teoretisk kunskap till berättelsen. Yrkeskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna där eleven får möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext.Övningar hjälper till att utveckla språketTill texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik. De självrättande webbövningarna samt facit till läsförståelsefrågorna gör att boken passar bra för elever som vill studera på distans eller på egen hand.Kostnadsfritt extramaterialYrkessvenska i vård och omsorg fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inlästa texter och webbövningar. DigitalbokYrkessvenska i vård och omsorg finns även som digitalbok med webbövningar, inlästa texter och ordlistor.

 • av Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Elisabet Waldenström, m.fl.
  515 kr.

  Caminando är läromedelsserien som förmedlar kunskaper i spanska med stor autenticitet. Caminandostår för trygghet och kvalitet i klassrummet och innehåller allt dina elever behöver för att lära sig spanska.

 • av Mayowa Precious Agbabiaka
  149 kr.

 • - Every Story Whispers His Name
  av Sally Lloyd-Jones
  185 kr.

  The Jesus Storybook Bible, with over two million copies sold, celebrates its phenomenal success with this beautiful clothbound gift edition. Written by New York Times bestselling author Sally Lloyd-Jones and illustrated by Jago, The Jesus Storybook Bible shows children that Jesus is at the center of God's great story of salvation.

 • av Sarah Sheppard
  139 kr.

  Benny Björn och Beata Bäver bråkar om vem det är som har bajsat i blåbärsriset. Båda säger att de inte har begått detta brott! Barbro Bofink berättar att hon har sett vem som är boven. Hon har bevis! BU för bajs på blåbär! ropar Benny och Beata.Abborrar, björnar och citronfjärillar - i den svenska skogen finns det massor av filurer som hittar på massa knasiga grejer. Lär dig om alfabetet med Sarah Sheppards Djuren i skogen. En abc-bok fylld med humor och finurlig fakta du inte visste att du ville veta om våra svenska djur.

 • av Kristina Asker
  509 kr.

  Grundhjulet för grundläggande sva passar den nya kursplanen. I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, krönikor, reportage och tidningsartiklar. Till texterna finns många och varierade läsförståelsefrågor, ordövningar samt övningar att skriva i olika genrer. Hörförståelse tränas genom övningar av olika slag. Tips om studieteknik och skrivande finns också. Boken är indelad i tre större temablock: JAG, DU och VI. Första blocket passar delkurs 1och 2, andra och tredje blocket för delkurs 3 respektive 4. I blocket JAG får eleverna bl.a. arbeta med följande kapitel: Jag trivs bäst, Jag och ekonomi, Jag och miljön, samt Jag och mitt cv. Sist i varje block finns ett avsnitt som låter eleverna repetera en del av det som tagits upp i blocket. Alla texter till Grundhjulet är inlästa och går att ladda ner kostnadsfritt via vår hemsida www.sanomautbildning.se/hjulet. Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på www.ovningsmastaren.se.

 • av Sven Eriksson & Carl-Johan Markstedt
  599 kr.

  Svenska impulser 1 (upplaga 2) är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet, och synliggör än tydligare kopplingen till kursplanen. Svenska impulser 1 innehåller fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa. Sist i boken finns mallar och bedömningsmatriser. Boken består av fyra gedigna block: Blocket "Ordet är ditt" stärker elevernas muntliga kompetens, i förberedda samtal och vid presentationer inför grupp. I "Berättelser omkring oss" får eleverna möta skönlitteratur i olika genrer. Blocket ger strategier och verktyg för läsning, diskussion och analys av skönlitteratur. I "Skrivandets hantverk" får eleverna utveckla förmågan att läsa, skriva och kritiskt granska sakprosatexter. Blocket innehåller grundliga genomgångar i utredande och argumenterande skrivande. I "Olika sidor av språket" får eleverna reflektera över språklig variation i talat och skrivet språk, och tillägna sig grundläggande språkliga begrepp för att kunna diskutera och analysera språk ur olika perspektiv. Dessutom innehåller boken temat "Sanningar och lögner" som förbereder eleverna inför det nationella provet.

 • av Ninni Westerman, Elisabet Waldenström, Åsa Gustafsson & m.fl.
  515 kr.

  Caminando är läromedelsserien som förmedlar kunskaper i spanska med stor autenticitet. Caminando står för trygghet och kvalitet i klassrummet och innehåller allt dina elever behöver för att lära sig spanska.

 • av Lena Alfredsson, Patrik Erixon & Hans Heikne
  509 kr.

  Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.Gör det lätt att variera undervisningenI Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:* Aktivitet, Historik och Tema* Problemlösning* Kan du det här?* Blandade övningar* Repetition* Svar, ledtrådar och lösningar* Appendixet "Förmågor och bedömning" till Blandade övningar, i boken och/eller på webbenProgramanpassat innehållI Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.Röd respektive Gul serieRöd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurserna i a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.Basböcker på grundläggande nivåTill Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.Studiestöd på modersmål Till Röd 1a finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.

 • av Cattrin Hurtig
  489 kr.

  Social omsorg 1 ger eleven inblick i den sociala omsorgens och det sociala arbetets historia fram till idag. Kursen behandlar de verksamhetsområden som ingår i social omsorg och ger också en grundlig genomgång av den lagstiftning som styr och reglerar detta arbete.Social omsorg 1 beskriver centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg liksom hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt bör genomsyra personalens kommunikation med och bemötande av de personer de hjälper. Boken ger också läsaren möjlighet att utveckla kunskaper om människors livsvillkor och levnadsvanor kopplat till hälsans olika perspektiv samt ger en inblick i det som människor anser tillför lycka i livet. Läsaren får lära sig att praktiskt använda olika tekniska och digitala hjälpmedel genom ett rehabiliterande/habiliterande förhållningssätt.

 • av jan utbult & Ulrik Lundström
  215 kr.

  Gitarrbus 1 reviderad upplaga! cd-skiva medföljer

 • av Kristina Asker
  219 kr.

  Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Grundhjulet start vänder sig till vuxna som studerar svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen. Boken tar vid där sfi slutar och förbereder för de senare kurserna inom grundläggande SVA. Boken består av fyra kapitel som i tur och ordning fokuserar på att berätta, instruera, beskriva och förmedla åsikter. Grundhjulet start innehåller rikligt med övningar i att lyssna, tala läsa och skriva och innehåller också grammatikövningar, ordkunskap och mycket mer.

 • av Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
  419 kr.

  Nya Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i matematik. I Matematik 5000+ är fokus att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Böckerna sätter också fokus på användandet av digitala verktyg numera ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen.För VuxVux-böckerna täcker in både a-, b- och c-spåret i matematik Kurs 1 och 2 samt b- och c-spåret i kurs 3. Böckerna uppmuntrar till gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt är de inriktade mot att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition.För BasåretFör naturvetenskapligt och tekniskt basår finns boken Matematik 5000+ kurs 3c Basåret. Den boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret t.o.m. kurs 2 och vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c.Nyheter i serienMatematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som:

 • av Sonja Svensson Höstfält
  539 kr.

  Kursens innehåll behandlas i olika kapitel som tar upp normer och värderingar dåoch nu, barns och ungas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar.Boken tar också upp förhållningssätt, lagar och bestämmelser, hjälpmedel ochpedagogiska arbetssätt, alternativ kommunikation samt planering av insatser.Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 1 blir genom sitt tydliga upplägg en bra grund för diskussion, begreppsförståelse och för att utveckla yrkeskunskap. Viktiga beståndsdelar är att möta människor med respekt samt att förstå innehåll i lagar och mänskliga rättigheter, det vill säga att i praktiken kunna tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt. Boken kan med fördel användas även vid andra utbildningar än Vård- och omsorgsprogrammet. Den rekommenderas också till alla som vill få en överblick när det gäller frågor kring ett liv med funktionsnedsättningar. Boken utkommer även som heldigital version på vår plattform Kampus den 1 juli.

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.