Marknadens största urval
Frakt från 19 kr

Juridik

Vårt rättssystem i Sverige består av många olika regler och lagar liksom i många andra länder. Det kan ibland vara svårt att hitta runt och förstå, vilket är anledningen till att böcker med goda uppslagsverk är väldigt bra att ha med sig. Du kommer att ha lättare att hålla dig uppdaterad om de många förändrade reglerna i det svenska rättssystemet. Om du själv har en yrkeskarriär inom juridik, planerar att läsa till jurist eller bara vill veta mer i ämnet så har vi perfekta böcker på området. Hitta ditt nästa uppslagsverk här.
Visa mer
Filter
Filter
Boktyp
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (63)
 • (1)
 • (1)
Format
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (724)
 • (94)
 • (48)
 • (17)
 • (16)
Visa mer
Språk
 • (880)
 • (5.000+)
 • (16)
 • (5.000+)
 • (808)
 • (2.000+)
 • (1.000+)
 • (1.000+)
 • (222)
Visa mer
Pris
SEK
Betyg
 • (11)
 • (11)
 • (11)
 • (11)
 • (11)
Serie
 • (5.000+)
 • (923)
 • (720)
 • (717)
 • (356)
 • (337)
 • (266)
 • (234)
 • (219)
Visa mer
Sortera efterSortera Populära
 • av Kim Bergman & Mikael Moreira
  625 kr.

  Venture capital-investeringar En praktisk vägledning är en handbok som riktar sig såväl till advokater och bolagsjurister som till entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venture capital ur ett legalt och kommersiellt perspektiv.Boken ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en mer ingående redogörelse för processen för privata tillväxtbolags kapitalanskaffning. Beskrivningen av processen kompletteras med avtalsanalys, konkreta exempel, samt vägledning kring rådande marknadspraxis inom venture capital-investeringar i Sverige. Förhållandet mellan entreprenören och investeraren är utgångspunkten genom samtliga kapitel för att återspegla dess centrala roll i investeringsprocessen och framgent under bolagets kommande resa. Boken innehåller även bilagda exempeldokument som kan användas i samband med att ett tillväxtbolag ska anskaffa kapital från en venture capital-investerare.

 • av Tommy Iseskog
  1 055 kr.

  Detta är den trettiofjärde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området. I den trettiofjärde upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (regler om korttidsarbete), anställning – anställningsskydd, (pågående lagstiftningsarbete), arbetsmiljö (arbetsanpassning) och skydd för visselblåsare (en helt ny lag). TOMMY ISESKOG är universitetslektor och arbetsrättsexpert, verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, debattör och konsult.

 • av Johan Munck
  3 505 kr.

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2022.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.Lagboksappen 2022 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2022 till och med januari 2023.

 • av The Institution of Engineering and Technology
  1 135 kr.

  This Code of Practice provides a clear overview of EV charging equipment, as well as setting out the considerations needed prior to installation and the necessary physical and electrical installation requirements.

 • av Bryan A. Garner
  1 419 kr.

 • av Michael Connelly
  189 - 199 kr.

  There's chaos in Hollywood on New Year's Eve. Working her graveyard shift, LAPD Detective Renée Ballard seeks shelter at the end of the countdown to wait out the traditional rain of lead as hundreds of revelers shoot their guns into the air. As reports start to roll in of shattered windshields and other damage, Ballard is called to a scene where a hardworking auto shop owner has been fatally hit by a bullet in the middle of a crowded street party.It doesn't take long for Ballard to determine that the deadly bullet could not have fallen from the sky. Ballard's investigation leads her to look into another unsolved murder-a case at one time worked by Detective Harry Bosch.Ballard and Bosch team up once again to find out where the old and new cases intersect. All the while they must look over their shoulders. The killer who has stayed undetected for so long knows they are coming after him.

 • - How I Brought Down Russia's Secret Doping Empire
  av Grigory Rodchenkov
  0 - 249 kr.

 • av Andreas Elmebo & Fredrik Kärrholm
  635 kr.

  Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte upplagan har både innehåll och lagtext uppdaterats.

 • av Dr Jessica Taylor
  80,66 - 219 kr.

 • - The Logic of Misogyny
  av Kate Manne
  102,2 - 149 kr.

 • - How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever
  av Robin Wigglesworth
  193,74 - 305 kr.

 • - How the European Union Rules the World
  av Columbia University Law School) Bradford, Anu (Henry L. Moses Professor of Law and International Organizations, Director of the European Legal Studies Center & m.fl.
  319 - 429 kr.

  The Brussels Effect offers a novel account of the EU by challenging the view that it is a declining world power. Anu Bradford explains how the EU exerts global influence through its ability to unilaterally regulate the global marketplace without the need to engage in neither international cooperation nor coercion.

 • - How Business Can Save the World
  av Rebecca Henderson
  102,2 - 161,43 kr.

 • av M. Scott Peck
  149 kr.

  He discusses the nature of loving relationships: how to recognise true compatibility, how to distinguish dependency from love, how to become one's own person, and how to be a more sensitive parent.

 • - How the Global Elite Was Duped by a Capitalist Fairy Tale
  av Simon Clark & Will Louch
  159 - 225 kr.

 • av Pierre-Marie Dupuy & Jorge E. Vinuales
  325 - 575 kr.

  This textbook provides a concise, conceptually clear, and legally rigorous introduction to contemporary international environmental law and practice. Written in an accessible style, the book covers all the major multilateral environmental agreements, paying particular attention to their underlying structure, their main legal provisions, and their practical operation. The material is structured into four sections: (I) Foundations, (II) Substantive regulation, (III) Implementation, and (IV) International environmental law as a perspective. The presentation of the material blends policy and legal analysis and makes extensive reference to the relevant treaties, instruments and jurisprudence. All chapters include a detailed bibliography along with numerous figures to summarise the main components of the regulation. It covers emerging topics such as foreign investment and the environment, environmental migration, climate change and human rights, technology diffusion, and environmental security in post-conflict settings.

 • - Managing intellectual property today
   
  279 kr.

  Lessons and insights on managing intellectual property from leading IP players of today and tomorrow: this book reports on how IP is being used post-pandemic to create tech solutions, pick up the latest thinking, take a competitive lead, negotiate the best deal, knock back any challengers and open up a path to breakthrough growth.

 • av Erik Olsson
  1 639 kr.

  VOLYMRABATT - Köp minst 5 exemplar och få 10% rabatt.Trafikförfattningar ges här ut i fyrtionionde utgåvan.Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett genomtänkt urval. Både nationell rätt och EU-rätt beaktas.Den senast utkomna författning som tagits med i boken är SFS 2021:834, som är en ändring i förordningen om yrkesförarkompetens.Författningsändringar som utkommit efter utgivningen av Trafikförfattningar 2020/21 markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.INNEHÅLL Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning Parkering, Flyttning av fordon Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige Fordonslag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m. Fordons registrering och användning, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m. Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m. Ordningsbot, Provavgifter Trafikskadelag, Försäkringar Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordonUrvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.

 • av Jan Wallgren
  399 kr.

  Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk. Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra frågor besvaras i Gode mannens ABC, den heltäckande handboken för gode män och förvaltare, som fungerar som en bro mellan juridiken och praktiken. Här förklaras regelverket och dess praktiska konsekvenser på ett tydligt sätt, så det blir rätt hela vägen. Fjärde upplagan har anpassats till nyare praxis och har även genomgått en språklig och innehållsmässig bearbetning. Det finns nu även en mer heltäckande genomgång av olika typer av ställföreträdarskap, hur de bör prioriteras och hur de kan komplettera varandra. Gode mannens ABC kan med fördel användas tillsammans av gode män/förvaltare och överförmyndare, och bildar då det fundament som krävs för att de ska känna trygghet i respektive roller. Även personer med framtidsfullmakt och anhöriga som utnyttjar sin behörighet som ställföreträdare kan ha nytta av boken, som också fungerar utmärkt som kurslitteratur och i studiecirklar.

 • - Facts and Figures
  av Karina, Ph.D. Reiss, MD Bhakdi & m.fl.
  159 kr.

 • - How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow
  av Joshua S. Goldstein & Staffan A. Qvist
  199 - 209 kr.

  The first book to offer a proven, fast, inexpensive, practical way to cut greenhouse gas emissions and prevent catastrophic climate change. As climate change quickly approaches a series of turning points that guarantee disastrous outcomes, a solution is hiding in plain sight. Several countries have already replaced fossil fuels with low-carbon energy sources, and done so rapidly, in one to two decades. By following their methods, we could decarbonize the global economy by midcentury, replacing fossil fuels even while world energy use continues to rise. But so far we have lacked the courage to really try. In this clear-sighted and compelling book, Joshua Goldstein and Staffan Qvist explain how clean energy quickly replaced fossil fuels in such places as Sweden, France, South Korea, and Ontario. Their people enjoyed prosperity and growing energy use in harmony with the natural environment. They didn't do this through personal sacrifice, nor through 100 percent renewables, but by using them in combination with an energy source the Swedes call k rnkraft, hundreds of times safer and cleaner than coal. Clearly written and beautifully illustrated, yet footnoted with extensive technical references, Goldstein and Qvist's book will provide a new touchstone in discussions of climate change. It could spark a shift in world energy policy that, in the words of Steven Pinker's foreword, literally saves the world.

 • av James Thornton & Martin Goodman
  139 - 229 kr.

 • - Non-fiction Book of the Year 2017
  av Philippe & QC Sands
  149 kr.

  A uniquely personal exploration of the origins of international law, centring on the Nuremberg Trials, the city of Lviv and a secret family history

 • av Andrew (Professor of Public International Law at the Graduate Institute of International Studies & Geneva) Clapham
  145 kr.

  What are our human rights? What are their philosophical justifications and historical origins? Focusing on highly topical issues such as torture, arbitrary detention, privacy, and discrimination, this Very Short Introduction discusses the controversies and complexities behind these vitally relevant issues.

 • av Vaughan (Emeritus Chichele Professor of Public International Law and Fellow of All Souls College University of Oxford) Lowe
  145 kr.

  International law lies at the heart of our interaction with the global community. It protects rights, imposes duties, and establishes a framework for the conduct of almost every social, political, and economic activity. Vaughan Lowe explains the basic structural principles of international law, and looks at its potential and its limitations.

 • av Susie Alegre
  125 - 199 kr.

  Without a moment's pause, we share our most intimate thoughts with trillion-dollar tech companies. Their algorithms categorize us and jump to conclusions about who we are. They even shape our everyday thoughts and actions - from who we date to how we vote. But this is just the latest front in an age-old struggle.Part history and part manifesto, Freedom to Think charts the history and importance of our most basic human right: freedom of thought. From Galileo to Nudge Theory to Alexa, human rights lawyer Susie Alegre explores how the powerful have always sought to get inside our heads, influence how we think and shape what we buy. Providing a bold new framework to understand how our agency is being gradually undermined, Freedom to Think is a ground-breaking and vital charter for taking back our humanity and safeguarding our reason.

 • av Helen Thorn
  139,89 - 219 kr.

  THE SUNDAY TIMES BESTSELLER'Helen is the woman I want in my life when the shit hits the fan' - Bryony GordonWhat do you do when your relationship suddenly ends? How do you cope when the cosy 'coupley' future you had planned disappears?Join comedian Helen Thorn from The Scummy Mummies as she haphazardly takes the plunge into single life for the first time in twenty-two years. Helen shares her own roller coaster journey from the initial shock of a surprise separation, the messy months hanging out in her PJs through to the highs of rediscovering online dating, tiny pants, rock-solid female friendships and the glorious joy of just being by herself.With the help of relationship experts and an army of women "e;who know"e;, Get Divorced, Be Happy will show you that going it alone isn't the end, it is just the beginning, and you will come out the other side, stronger, happier and goddamn sassier than ever before.

 • - Deadly Deception Exposed!
  av Paul Craig Roberts, Soren Roest Korsgaard & Jerry Day
  339 - 425 kr.

 • - A Global History from Socrates to Social Media
  av Jacob Mchangama
  161,43 - 305 kr.

  The first global history of free speech shows we need to understand the past to address the challenges of the future.

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.